A geológiai kutatások azt mutatták, hogy Magyarországon a Battonyai hátság adottságai a legjobbak mesterséges geotermikus rendszer létrehozására. Itt optimális körülmények között valósítható meg az EGS geotermikus erőmű, miközben nem szükséges olyan mélyre fúrni a kutakat, mint más területeken.


Kutatási terület

A projekt előkészítése során meghatározták az EGS megvalósításának földtanilag lehetséges helyszínét, ahol a feltárásra kijelölt ún. variszkuszi granitoid képződmények megfelelő mélységben és kiterjedésben adottak. A battonyai területen az előzetes koncepcionális földtani modell szerint 4000 m mélységben 225°C maximális hőmérséklet várható.

A kutatási terület Békés megyében, a Békés-Csanádi kistájon helyezkedik el, nagysága 324 km2. A területileg érintett települések Battonya, Kunágota, Magyarbánhegyes, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza.

Az EGS projekt első két kútjának megfúrására legalkalmasabb földterület megszerzése folyamatban van. A kapcsolódó megfigyelő állomásokhoz mindössze egy pár négyzetméteres aknára van szükség, melyet szintén mélyfúrással alakítunk ki. Egyelőre folyik a felszíni erőmű elhelyezésének pontos meghatározása, nagy valószínűséggel a kutak közvetlen közelébe kerül majd.

Kutatási célkitűzések

A geotermális projekt célzónája 3500-4000 m mélyen, magában a gránitos kőzettestben található, amelynek felépítéséről, belső szerkezetéről (pl. kőzettani összetétel, természetes repedezettség, stb.) közvetlen fúrási információval nem rendelkezünk. Ez jelenti jelenleg a projekt egyik legnagyobb kockázatát, ugyanakkor legnagyobb innovációs értékét is, hiszen a kutatás során keletkező adatok eddig soha nem ismert mélységben és léptékben szolgáltatnak majd adatot a magyar föld eddig ismeretlen mélységi szegmenséről. A célzott kőzet valós fizikai-kémiai paramétereinek, valamint a rétegserkentés szempontjából kulcsfontosságú tektonikai elemek előzetes megismerésére csak az első fúrás lemélyítését követően lesz lehetőség. Ezt követően lehet pontosítani azokat a modellezéseket, melyek a tervezett rezervoár létrehozásának körülményeit, illetve a rétegcsúsztatás várható hatásfokát és szeizmikus hatásait írják le.

A mostani projekt egyik fontos célja, hogy a magyarországi tapasztalatok alapján további hasonló erőművek létesülhessenek szerte a világon.